บริษัท สตาร์ มาสเตอร์ อิเล็คทริค จำกัด โดยเริ่มต้นจากการเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า ผลิตรางไฟฟ้า ตู้ไฟฟ้า ออกแบบระบบไฟฟ้า ติดตั้งระบบไฟฟ้าและรับบริการตรวจเช็ควิเคราะห์ระบบไฟฟ้า ด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินการ การนำเสนอเฉพาะสินค้าที่มีคุณภาพสูงพร้อมกับการให้บริการที่ดีที่สุด ทำให้ปัจจุบันบริษัทเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำที่ดำเนินธุรกิจด้านการจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าของประเทศไทย บริษัท สตาร์ มาสเตอร์ อิเล็คทริค จำกัด ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนารูปแบบบริษัทอย่างต่อเนื่องและพยายามแสวงหา สินค้าใหม่ตลอดเวลาเพื่อเพิ่มโอกาสและทางเลือกที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า
บริษัทมีปณิธานอันแน่วแน่ที่จะมุ่งสร้างประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า โดยคัดเลือกเฉพาะสินค้าที่มี คุณภาพได้มาตรฐานสากล อีกทั้งดำเนินการพัฒนาบุคลากร และเครื่องมืออุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การบริการที่ดีที่สุด และ เป็นแหล่งข้อมูลที่อำนวยประโยชน์เสริมศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของลูกค้า บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะก้าวสู่การเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าชั้นนำของประเทศไทย ด้วยการจัดหา สินค้าที่มีคุณภาพสูง มีเครือข่ายการให้บริการครอบคลุมพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศด้วยบริการที่รวดเร็ว และทำให้ลูกค้า ได้รับความพอใจสูงสุด เพื่อบรรลุความตั้งใจดังกล่าว บริษัทได้พัฒนาความพร้อมในด้านการบริหารงานจากทีมงานมืออาชีพที่มี ประสบการณ์ในธุรกิจสูง ทีมงานขายที่มีศักยภาพ ทีมงานสนับสนุนการขาย การบริหารคลังสินค้า และการจัดส่งที่เป็นระบบ บริษัทจึงพร้อมที่จะสนับสนุนและให้บริการลูกค้าตลอดเวลาเพื่อก้าวไปสู่อนาคตด้วยความมั่นคงเคียงข้างคุณ